Környezetvédelem

3Vállaljuk az alábbi, munkáltatókra háruló környezetvédelmi feladatok elvégzését:

 • a vállalkozások környezetvédelem szerinti helyzetének felmérését és értékelését
 • igény szerinti számú környezetvédelmi szemle megtartását
 • Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ), Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ) azonosítók megtartását, a Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszerbe (KAR) és a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerbe (HIR) való bejelentést
 • a szükséges környezetvédelmi mérések megszervezését, koordinálását
 • a tevékenység során használt veszélyes anyagok és keverékek, illetve az azokkal végzett tevékenység bejelentését az illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv (ÁNTSZ) felé

Hulladékgazdálkodás szolgáltatásunk keretében vállaljuk:

 • a veszélyes és nem veszélyes hulladékok éves, illetve negyedéves bevallását a környezetvédelmi hatóság felé
 • hulladéknyilvántartási rendszer kiépítését és karbantartását
 • a keletkező hulladékok EWC-kódra besorolását

Levegőtisztaság-védelem terén az alábbiakat teljesítését végezzük el:

 • légszennyező pontforrások engedélyezésének koordinálását, LAL-lapok engedélykérelem összeállítását
 • az éves légszennyezés mértékének (LM) bevallását a környezetvédelmi hatóság felé
 • a pontforrások üzemeltetési adatait nyilvántartó rendszerének kiépítését és karbantartását

Számos vállalkozás kötelezett a környezetvédelmi bejelentésre, bevallásra és adatszolgáltatásra az illetékes környezetvédelmi hatóság felé. Általában ilyenek lehetnek a következők:

Alapbejelentések:

 • Környezetvédelmi alapnyilvántartás (KAR)
 • Környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ)
 • Környezetvédelmi területi jel (KTJ)

Felszíni vizes adatszolgáltatás:

 • Vízminőség-védelmi alapbejelentés (VAL)
 • Vízminőség-védelmi éves bejelentés (VÉL)

Levegőtisztaság-védelem:

 • Levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás (LAL)
 • Levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás hűtőre, légkondicionálóra (LAL/FL)
 • Légszennyezés mértéke éves bejelentés (LM)

Hulladékgazdálkodás:

Hulladékinformációs rendszerbe történő adatszolgáltatás (hulladékbevallás, veszélyeshulladék-bevallás), ezen belül:

 • HIR rendszerbe való bejelentés
 • Hulladékkeletkezés-bejelentő (HT)
 • Hulladékkereskedelem-, hulladékelőkezelés-bejelentő (HE)
 • Hulladékártalmatlanítás-, hulladékhasznosítás-bejelentő (HK)
 • Hulladékelszállítás-bejelentő (PRTR)
Munkavédelmi szakértő

Teljes körű munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szolgáltatásokat nyújtunk

Munkavédelmi szolgáltatásainkkal 0-24 órában rendelkezésre állunk partnereink számára, így bármikor, ha szüksége van ránk, elér bennünket, és azonnal intézkedünk.


Munkavédelem szakemberként elsősorban a következő területeken látjuk el a feladatunkat:
- Munkavédelem Esztergom
- Munkavédelem Komárom-Esztergom megye
- Munkavédelem Pest megye
- Munkavédelem Budapest
- Munkavédelem Dorog
Hívjon, vagy írjon mielőbb!
Kapcsolat

Tertsch Judit Mónika

Telefonszám: 06-20-444-1651
E-mail: info@munkavedelemneked.hu